LEASING RAHOITUS

 

 

Leasing on yleinen rahoitusmuoto useille pitkäaikaisille koneille ja kalusteille. Ratkaisulla on useita etuja:

  • Budjetointi- ja investointiprosessit helpottuvat ja nopeutuvat. Yritys säästyy raskailta kertakuluilta ja säilyttää mahdollisuuden pankkilainan ottoon.
  • Sopimus ja sopimuskausi räätälöidään siten, että yritys voi hankkia tarvitsemansa laitteiston sopivaan kuukausihintaan.
  • Laitteiston vaihtaminen ja uudistaminen sopimuskaudella on myös vaivatonta. Näin yritys saa aina ajanmukaisen ja päivitetyn laitteiston ja riski virheinvestointeihin pienenee.
  • Vuokrakohde toimii vakuutena, joten muita vakuuksia ei tarvita.
  • Ennakoitava vuokraerä helpottaa investoinnin tuoton arviointia ja kassanhallintaa.
  • Vuokraerät ovat yritykselle kuluja, jotka vähentävät yrityksen verotettavaa tuloa.
  • Suomalaisessa kirjanpidossa leasing on lisäksi taseen ulkopuolinen vastuu.Mitä tapahtuu, kun leasingsopimus päättyy?

Sopimuskauden päätyttyä vuokralleottaja voi valita toisen seuraavista vaihtoehdoista:

  • osoittaa ostaja ennalta määritetylle jäännöarvolle tai
  • jatkaa sopimusta.

Leasingsopimuksessa vuokrakohteen juridinen omistusoikeus on rahoittajalla. Siemens Financial Services tarjoaa kaikille asiakkailleen turvallisen, erityisesti vuokra- ja leasingsopimuksille tarkoitetun vakuutusratkaisun koko sopimusajaksi. Vuokrakohde kuuluu automaattisesti vakuutuksen piiriin. Vakuutuksen kustannuksista vastaa vuokralleottaja.

 

 

Leasing rahoituksen tarjoaja on Siemens Financial Services